top of page

ANALYSER OCH

UTREDNINGAR

Image by Lukas Blazek

Bra beslutsunderlag är grunden för affärsmässiga beslut och framgång. Vi arbetar mycket med att göra kvalitativa och kvantitativa analyser och utredningar för både privata och offentliga uppdragsgivare. I alla större utvecklingsuppdrag inleder vi med en analys av det egna systemet, marknaden och omvärlden för att hamna rätt i utvecklingsprocessen, men vi säljer också våra analys- och utredningstjänster som fristående produkter.

Det egna systemet är vår invärld – den egna organisationen eller, i samverkande system, de samverkande aktörerna. För att skapa utvecklingsprocess är den interna bilden viktig. Förändring skapas inte genom en ny affärsplan eller strategi, utan genom att ett antal människor går till jobbet och gör något annorlunda än i går. Utan att ta med medarbetarna i arbetet är det svårt att skapa förändring.

 

Genom att identifiera hinder och förutsättningar för arbetet kan en bra processplan tas fram. Vi arbetar framförallt med kvalitativa intervjuundersökningar för att skapa en nulägesbild internt.

 

Marknads- och omvärldsundersökningar är vitala för affärsmässig framgång. Det är i allmänhet inte något problem att samla in enorma mängder data om marknad och omvärld. Utmaningen är snarare att ta fram begripliga beslutsunderlag från det brus som hela tiden omger oss. Vår ambition är att skapa handlingsrelevanta beslutsunderlag för våra uppdragsgivare med en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG OCH UPPDRAGSGIVARE

Tillväxtverket

– på vilket sätt kan hembygdsrörelsen

utgöra en resurs för besöksnäringen?

Ericson Radio Systems

– hur kan ett incentiveprogram utformas för att stötta önskat agerande i organisationen?

Region Dalarna

– analys av förutsättningarna

för ett gemensamt destinationsbolag

i Dalarna

South Baltic Global Access

– analys av framgångsfaktorerna

för regionala flygplatsers utveckling i norra Europa

bottom of page