top of page

PRODUKT- OCH

KONCEPTUTVECKLING

Vete fält

Det måste bli verkstad! Många utvecklingsprocesser stannar tyvärr kvar på pappersstadiet.

När den nya affärsplanen, strategin eller varumärkesplattformen är framtagen lutar man sig tillbaka och väntar – nu händer det! Tyvärr händer ofta ingenting, i alla fall inte av sig självt.

Att gå från orden i en plan till konkret utveckling som märks för våra kunder är en annan art av arbete än att ta fram planen, och en del i processen som ofta kräver lika mycket resurser som strategiutvecklingen.

Vi har skapat verktyg för implementering och genomförande genom att göra om en strategi eller en varumärkesplattform till ett sällskapsspel, där deltagarna på 3 timmar lär sig om det nya och identifierar sitt eget bidrag.

 

I Skåne, Dalarna och en mängd andra platser har vi arbetat med att utveckla produkter, erbjudanden

och koncept för besöksnäringen i linje med strategier, teman och varumärkesplattformar.

 

I många av våra uppdrag utbildar vi också processledare eller förändrings-ledare på plats.

På så vis säkerställer vi att utvecklingsarbetet inte avstannar när vårt uppdrag är slut utan blir ett kontinuerligt arbetssätt i organisationen eller på destinationen.

Keyboard and Mouse
Image by Christin Hume

Vi arbetar helst med team av företagare, eftersom många av produkterna i besöksnäringen levereras av flera aktörer i samverkan. I många av våra uppdrag utbildar vi också processledare eller förändrings-ledare på plats.

 

På så vis säkerställer vi att utvecklingsarbetet inte avstannar när vårt uppdrag är slut utan blir ett kontinuerligt arbetssätt i organisationen eller på destinationen.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG OCH UPPDRAGSGIVARE

Image by Oscar Helgstrand

Visit Dalarna

Tematisk

produktutveckling inom temana: Biking Dalarna,

Taste och Dalarna, Culture Route Dalarna med flera.

Image by Birgit Hermann

Tourism in

Skåne

Utveckling av vandringsprodukter för

den internationella vandringsmålgruppen

Image by Niklas Veenhuis

Partnerskap

Småland

Smålandsspelet, ett spel

för att implementera den nya varumärkesplattformen

i tre regioners företag och föreningsliv.

bottom of page