top of page

FÖRETAG OCH

ORGANISATIONER

Image by Ian Schneider

Graffman AB har drivit förändrings- och utvecklingsprocesser för allt från små företag till globala koncerner. Vi har också en stor vana av att driva utvecklingsprocesser för icke vinstdrivande organisationer. Genom att vi arbetar båda med destinationer och platsers utveckling och med företag och organisationer lånar vi framgångsfaktorer mellan de två affärsområdena.

 

De erfarenheter vi tar med oss från platsutveckling in i företagsvärlden är vikten av delaktighet och ansvarstagande i hela organisationen för ett förändrings- eller utvecklingsarbete. Ledningen har en nyckelroll i utvecklingsarbetet, men behöver hela organisationens kompetens och kraft för att lyckas.

Affärs- och verksamhetsutveckling

Ibland behöver man stanna upp och omdefiniera vad man gör. Ett strategiskt behov kan uppstå för att kundernas behov och krav förändras, att omvärlden ställer nya krav eller att organisationen internt ställs inför utmaningar. Att revidera eller ta fram en affärs- eller verksamhetsplan är en process som bör involvera organisationen som helhet.

När Graffman leder utvecklingsarbetet väjer vi inte för att ställa även de svåra frågorna i organisationen.

Image by Sergey Zolkin
Affärsmöte

Organisationsutveckling

När vi arbetar med en ny affärsplan eller verksamhetsplan arbetar vi bara med en tredjedel av organisationens förutsättningar. Affärsplaner, det  formella organisationsschemat och övriga styrdokument utgör den strukurella delen av organisationen.

 

Den andra delen är organisationens processer – hur information, beslut, mandat, kundordrar med mera flödar genom organisationen. En affärsplan måste stödjas av organisationens processer för att ha möjlighet att realiseras. Den tredje delen är organisationens kultur. Hur vi internt ser på varandra och vår roll, vad som är ett bra och acceptabelt agerande, vad som belönas och bestraffas.

LEDNING OCH TEAM

Ledningsgrupper, speciellt de som jobbat länge ihop, lider ofta av ett ”grupptänkande”. Medlemmarna är lika i termer av utbildning och erfarenheter och har en vana av hur man löser frågor. Gruppen blir effektiv i operativt beslutsfattande men svag i strategiskt beslutsfattande som kräver kreativitet och nytänkande.

 

Graffman AB arbetar ofta med ledningsgrupper och andra team i ett processperspektiv för att spegla gruppens processer och föra in nya verktyg, synsätt och idéer. Samtliga konsulter är också utbildade i transaktionsanalys och arbetar som personliga coacher och mentorer för ledare och nyckelmedarbetare.

EXEMPEL PÅ UPPDRAG OCH UPPDRAGSGIVARE

Hovslätt, midsommar.högupplöst-barn-d

Sveriges
hembygdsförbund

Utvecklingsprocess

för att stödja

hembygdsföreningarna att

bli mer intressanta och attraktiva som besöksmål.

Bread with Jam

Svenska

Celiakiförbundet

Verksamhetsutveckling
för ett av Sveriges största patientförbund.

Image by Adaivorukamuthan

Parken Zoo

Affärsplan och varumärkesplattform

för Parken Zoo.

Stöd till ledningsgrupp och personligt stöd till VD.

06 Drottning Christinas lave • Queen Chr

Sala Silvergruva

Ny verksamhetsplan för

att transformera

Sala Silvergruva till en

temapark för spännande kulturhistoriska upplevelser.

bottom of page